Serge Ferrari Soltis Veozip - Zip Perde Kumaşlar

Güneş ve ışık özellikleri Solar and light properties
Ürün - Product TS RS AS TV
n-h
gtotEN13363-2
“C” tipi camlama”
Type “C“ glazing
gtotEN13363-2
“D” tipi camlama”
Type “D“ glazing
14501 Sınıfı/Class gtote
EN13363-2
C veya D tipi camlama
Type C ou D glazing
7605-51184 9 59 32 8 0.07 0.04 4
7605-51186 6 37 57 6 0.06 0.04 4
7605-51187 7 37 56 7 0.06 0.04 4
7605-51197 5 8 87 5 0.05 0.04 4
7605-51194 5 7 88 5 0.06 0.04 4
7605-51196 6 10 84 6 0.06 0.04 0.4

TS: Solar Geçirgenlik (%) Solar Transmission (%)
RS: Güneş Işını Yansıtma % Solar Reflection in %
AS: Güneş Işını Emme % Solar absorption in %
TS + RS + AS = Gelen enerjinin %100’ü = 100% of the incident energy
TV n-h: Normal Görünür ışık geçirgenliği - yarı küresel olarak % Normal Visible light transmission - hemispherical in %
gtote:
Dış Güneş Faktörü External Solar Factor

gtot’u hesaplamak için cam ve perde kombinasyonu için spektral geçiş ve yansıma değerlerini dikkate alın.
Cam tipi:
«C»: Düşük emisyonlu, yalıtımlı çift cam - yüzey 3 (4 + 16 + 4; argon dolgulu) g = 0.59 - U = 1.2
«D»: Düşük emisyonlu, yalıtımlı çift cam - yüzey 2 (4 + 16 + 4; argon dolgulu) g = 0.32 - U = 1.1
Consider the spectral transmission and reflection values for the glazing + blind combination to calculate the solar factor gtot.
Glazing type:
«C»: Low emission, insulating double glazing - face 3 (4 + 16 + 4; argon-filled) g = 0.59 - U = 1.2
«D»: Low emission, insulating double glazing - face 2 (4 + 16 + 4; argon-filled) g = 0.32 - U = 1.1
* EN 13363-2 detaylı yöntem
Teknik özellikler / Technical properties Standartlar Standards
Açıklık faktörü / Openess factor 4%
Ağırlık / Weight 600 g/m² EN ISO 2286-2
Kalınlık / Thickness 0.90 mm
Rulo genişliği / Roll width 320 cm
Rulo uzunluğu / Length of rolls
Standart parça boyutu
Standard piece size
35 lm
Fiziksel özellikler / Physical properties
Kopma mukavemeti (çözgü/zemin)
Tensile strength (warp/weft)
250/170 daN/5 cm EN ISO 1421
Yırtılma mukavemeti (çözgü/zemin)
Tear strength (warp/weft)
25/25 daN DIN 53.363
Alev geciktiricilik / Flame retardancy
Derecelendirme / Rating M1/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — C UNO/UNI 91-77 — Classe 1/EN 13373
— Method 1/NFPA 701 — CSFM T19 — Class A/ASTM E84
Euroclass / Euroclass B-s2,d0 En 13501-1
Yönetim sistemleri / Management systems
Yangın Sınıfı / Euroclass ISO 9001
Sertifikalar, Etiketler, Garantiler, Geri dönüşüm / Certifications, Labels, Warranties, Recycling
Frost White7605-51184
Cumulus7605-51186
Natural7605-51187
Grey Pepper7605-51197
Shadow7605-51194
Sandalwood7605-51196

Process Genel Ürün Kataloğu

Katlanır Sistem, Sürme Sistem ve Giyotin Sistem Cam Balkon Sistemlerine ait Profil ve Aksesuarların yer aldığı genel ürün kataloğumuzu incelebilirsiniz.İNCELE İNDİR

Zip Perde Kumaş Kartelası

Üretimini yaptığımız Zip Perde Sistemlerine ait kumaş kartelasının yer aldığı ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz. Soltis Horizon 86, Soltis Lounge 96 ve Veozip kumaş seçeneklerini detaylarıyla görebilirsiniz.İNCELE İNDİR

Markalarımız

Process Alüminyum ve PVC Sistemleri